Tiskane karte

 Radimo slijedeće vrste karti za tisak:

 • turističke karte
 • karte pješačkih staza
 • karte biciklističkih staza
 • planinarske karte
 • planove mjesta, općina, gradova

Prije izrade karte se definira za što će se ona koristiti – letak, brošura, karta na papiru, pano, karta na web stranici. Za svaku od ovih namjena  karta se prilagođava iz razloga da se za svaku namjenu dobije što kvalitetnija karta.
Podloga karte može biti geodetska karta, satelitska snimka, fotografija ili nacrtana podloga prema dogovoru.

Kada se karta napravi za npr. pano može se uz manje izmjene ( i manju cijenu) koristiti za npr. kartu na brošuri.

Naše radove možete vidjeti na Reference/karte.

Postupak izrade karte na naš način:

 • Definiranje površine karte – definira se na geodetskoj ili nekoj drugoj podlozi.
 • Definiranje lokaliteta na karti ( povijesni lokaliteti, crkve, vinarije, …) – za svaki pojedini lokalitet se definiraju podaci koji će biti na karti.
 • Definiranje pojedinih elemenata karte – granice (grad, općina, naselje, reg. park, …),  ceste, potoci, slojnice, šumske površine, …
 • Definiranje dodatnih sadržaja ( liste lokaliteta po grupama, tekst, naslov, legenda, …)
 • Obilazak terena da se utvrdi točno stanje elemenata koji se ucrtavaju – prvenstveno da se utvrdi trenutno stanje cesta ( asfalt, makadam, zemljana cesta) i staza koje se ucrtavaju te točan položaj lokaliteta.
 • Prijedlozi dizajna te prijedlozi veličine karte na papiru ili panou se rade nakon što se  ucrtaju svi elementi na kartu. Tada se odlučuje da li će se koji detalji nacrtati povećano, ako koji dio karte nije pregledan zbog velikog broja elemenata karte na maloj površini.
 • Dajemo više prijedloga dizajna – odabiremo ga zajednički.
 • Izrada probnih otisaka te eventualne korekcije nakon toga.
 • Svaka karta je unikatni proizvod. Njezin konačni izgled ovisi o stanju na terenu, ali i o kvaliteti naše zajedničke suradnje u svim fazama izrade. Naš cilj je dobiti što kvalitetniju kartu uz kupcu prihvatljivu cijenu.

Kartu isporučujemo grafički pripremljenu za tisak u pdf formatu te u drugim formatima prema dogovoru.

 Naše prednosti:

 • Profesionalni dizajn karte ( magistrica grafičke tehnologije).
 • Veliko iskustvo u korištenju raznih vrsta karti ( vođenje preko 100 planinarskih izleta, planinarenje od 1995 godine, posjeta mnogim turističkim lokalitetima te korištenje njihovih promidžbenih materijala).
 • Izrada nove karte nije za nas samo posao nego izazov i zadovoljstvo.

 

MAK USLUGESjedište
Obrt Mak usluge, poslovno savjetovanje, izrada turističkih karti i grafički dizajn.
+385 (0)99 3679 460
NAŠA LOKACIJAPronađite nas na karti
https://www.mak-usluge.hr/wp-content/uploads/2020/03/img-footer-map-2.png
Popovača: Trg g. Erdodyja 1c
PRATITE NAS Mak Social linkovi
Pratite naše objave i na Facebook-u.
MAK USLUGESjedište
Obrt Mak usluge, poslovno savjetovanje, izrada turističkih karti i grafički dizajn.
NAŠA LOKACIJAGdje se nalazimo
https://www.mak-usluge.hr/wp-content/uploads/2020/03/img-footer-map-2.png
Popovača: Trg g. Erdodyja 1 c
PRATITE NASMak na društvenoj mreži
Pratite nas i na Facebook-u.

Copyright by MakuslugePoslovnoSavjetovanje.

All rights reserved.