Grafički dizajn

Radimo grafički dizajn:

  • logotipa
  • vizitki
  • letaka
  • brošura
  • naljepnica

Svaki od gore navedenih elemenata treba imati svoju prepoznatljivost. Njezin konačni izgled ovisi o opsegu rada kupca te o kvaliteti naše zajedničke suradnje u svim fazama izrade. Naš cilj je dobiti što bolju kvalitetu uz kupcu prihvatljivu cijenu.

Materijale isporučujemo grafički pripremljene za tisak u pdf formatu te u drugim formatima prema dogovoru.

 Naše prednosti:

  • profesionalni dizajn ( magistrica grafičke tehnologije)
  • veliko iskustvo u radu sa računalima i informacijskim tehnologijama
  • veliki broj pregledanih i korištenih letaka i brošura u proizvodnji i turizmu a

Naše radove možete vidjeti na Reference/Grafički dizajn

 

MAK USLUGESjedište
Obrt Mak usluge, poslovno savjetovanje, izrada turističkih karti i grafički dizajn.
+385 (0)99 3679 460
NAŠA LOKACIJAPronađite nas na karti
http://www.mak-usluge.hr/wp-content/uploads/2020/03/img-footer-map-2.png
Popovača: Trg g. Erdodyja 1c
PRATITE NAS Mak Social linkovi
Pratite naše objave i na Facebook-u.
MAK USLUGESjedište
Obrt Mak usluge, poslovno savjetovanje, izrada turističkih karti i grafički dizajn.
NAŠA LOKACIJAGdje se nalazimo
http://www.mak-usluge.hr/wp-content/uploads/2020/03/img-footer-map-2.png
Popovača: Trg g. Erdodyja 1 c
PRATITE NASMak na društvenoj mreži
Pratite nas i na Facebook-u.

Copyright by MakuslugePoslovnoSavjetovanje.

All rights reserved.