Grafički dizajn

Radimo grafički dizajn:

  • logotipa
  • vizitki
  • letaka
  • brošura
  • naljepnica

Svaki od gore navedenih elemenata treba imati svoju prepoznatljivost. Njezin konačni izgled ovisi o opsegu rada kupca te o kvaliteti naše zajedničke suradnje u svim fazama izrade. Naš cilj je dobiti što bolju kvalitetu uz kupcu prihvatljivu cijenu.

Materijale isporučujemo grafički pripremljene za tisak u pdf formatu te u drugim formatima prema dogovoru.

 Naše prednosti:

  • profesionalni dizajn ( magistrica grafičke tehnologije)
  • veliko iskustvo u radu sa računalima i informacijskim tehnologijama
  • veliki broj pregledanih i korištenih letaka i brošura u proizvodnji i turizmu a

Naše radove možete vidjeti na Reference/Grafički dizajn