Turistička karta grada Delnica

 

Turistički pano grada Delnica sa najpoznatijim lokalitetima, pješačkim stazama te biciklističkim stazama. Pano uključuje najvažnije lokalitete Delnica širu okolicu.
Pano sadrži i visinske profile pješačkih i biciklističkih staza.

 

delnice_grad

tz_delnice_centar

brod_na_kupi

crni_lug

delnice

delnice_b

delnice_centar

petehovac