Turistička karta grada Ploča

Turistička brošura grada Ploča sa najpoznatijim lokalitetima, pješačkim stazama te biciklističkim stazama. Brošura uključuju najvažnije lokalitete Ploča te njenu širu okolicu. Najvažniji lokaliteti su opisani na hrvatskom i engleskom jeziku.

tz_ploce

tz_ploce_b

tz_ploce_c

tz_ploce_d