Općina Ston turistička karta

 

Turistička brošura i pano općine Ston sa najpoznatijim lokalitetima, pješačkim stazama te stazama pogodnim za biciklizam.

Pano i brošura uključuju najvažnije lokalitete Stona i Malog Stona, širu okolicu te položaj Stona u Hrvatskoj.

Ston_opcina_pano_1_strana_2017_11_03_714px
Ston_opcina_pano_1_strana_2017_11_03_714px_b
Ston_opcina_pano_1_strana_2017_11_03_714px_c
Ston_opcina_pano_1_strana_2017_11_03_714px_d
Ston_opcina_pano_1_strana_2017_11_03_714px_ston
Ston_opcina_pano_1_strana_2017_11_03_714px_ston_dr_strana
ston_opcina_brosura