Turistička karta općine Janjina

 

Turistička karta općine Janjina sa najpoznatijim lokalitetima i biciklističkim stazama na brošuri.

Brošura sadrži najvažnije lokalitete na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Karta_Janjina_2017_07_13_b

Karta_Janjina_2017_07_13_d

Karta_Janjina_2017_07_13_e

Karta_Janjina_2017_07_13_c

Karta_Janjina_1_strana_2017_07_13