Dalmatinska zagora - splitsko zaleđe turistička karta

 

Dalmatinska zagora –  splitsko zaleđe turistička karta sa mjestima Dugopolje, Klis, Sinj, Trilj i Vrlika.

Brošura sa najpoznatijim lokalitetima, biciklističkim i pješačkim stazama.

 

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_detalj_d

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_sinj

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_detalj_c

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_trilj

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_detalj_e

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_vrlika

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_detalj

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_dugopolje

turisticka_karta_dalmatinska_zagora_splitsko_zalede_klis