Turistička karta Mljeta

 

Turistička karta otoka Mljeta sa naglaskom na unutrašnjost.

Ucrtana su sva naselja otoka te su nacrtani najvažniji lokaliteti, biciklističke i planinarske staze.

 

mljet_turistička_karta_c

mljet_turistička_karta_d

mljet_turistička_karta_e

mljet_turistička_karta_1

mljet_turistička_karta_b

mljet_turistička_karta_f

mljet_turistička_karta_g

mljet_turisticka_karta_e

mljet_turisticka_karta_pano_dr